1. Der står på PostNords hjemmeside, at der er lukket for at modtage post fra Rusland.

 2. En af mine bekendte arbejder på den hospitalsafdeling, der behandler overdosis med paracetamol. Det har haft en kæmpe effekt, at disse pilleglas ikke er en del af et normalt medicinskab længere. Desuden betyder blisterpakningen også noget. Der er stor forskel på at kunne tage en håndfuld piller, og så at skulle trykke én efter én ud af en pakke. Nogle får tænkt nogle vigtige tanker inden de har nok piller til en håndfuld.

 3. Man burde udvikle en cykellås der låser automatisk, når ejerens telefon kommer mere end 2-3 meter væk. Ligesom flere billåse har i dag.

 4. Er der nogen her, der kan give et bud på, hvad grunden kunne være, ud over karteldannelse? Som jeg ser det har vi jo en række mejerier, der konkurrerer indbyrdes (Arla, Thiese, Øllingegaard, Dragsbæk m.fl.). De har alle en interesse i at kapre kunder til deres produkt.

 5. Jeg hørte på et tidspunkt, at Danmark i meget høj grad var et “kampagne-marked” dvs. forbrugerne belønner i højere grad forretninger med kortvarige “slagtilbud” fremfor jævnt lave priser. Hvis en forretning i en periode gerne vil sælge smør under indkøbsprisen, netop for at få kunder i butikken, så kan man finansiere dette ved at have en generelt højere normalpris på smør.

 6. Vi har haft en stor velstandsfremgang i mange årtier. Vi er så og sige gået 100 skridt frem, men når der så bliver gået 3 skridt tilbage, så er der mega drama.

 7. Selvfølglig er det øv. Men uretfærdigt, det kan jeg ikke se det er. Hvorvidt der er huslejeloft mv. kommer vist en del an på hvilken kommune du er i, og hvor ny studieboligen er.

 8. Du er typen der ser landlord tik toks, jeg kan mærke det i mine knogler

 9. Købmanden må jo hæve priserne hvis hans omkostninger stiger. Det er en meget farlig vej at gå, hvis vi skal dele hjælpepakker ud hele tiden.

 10. Guderne skal vide, at jeg ikke bryder mig om Mette F. Men overfor Vibeke så bliver jeg næsten 🌹🌹🌹 I øvrigt overset marketing greb at pakke smykkesalg ind i politisk “satire”.

 11. Jeg kom for at læse Mai Manniche referencer. Jeg blev ikke skuffet.

 12. Altså det økonomiske råd har regnet sig frem til det vil koste samfundet 14 milliarder kr om året, og de beregninger tager højde for man får 1 års erfaring mere på arbejdsmarkedet. Så planen er ikke bare kontroversiel den er også økonomisk dum.

 13. En meget grov analyse, som antager at det er antallet af ECTS point der er det afgørende for produktivitet. De skriver jo netop, at der ikke er tidligere analyser der kan bakke op om en sammenhæng. Efter metoden i analysen, ville man kunne forlænge professionsbachelorer med 1,5 år hvorved de ville få samme indkomst som akademikere.

 14. Jeg ville for så vidt muligt forsøge at gøre politik “mindre”. Politik har ædt sig ind på snart sagt alle aspekter af livet, og det gør både vores liv unødigt komplicerede og skaber polarisering af borgerne indbyrdes.

 15. Det er totalt individuelt hvorvidt det er dét værd. Uanset koster boliger i København meget, relativt set, fordi der er mange der vægter nærhed til byen højt. Det kan man ærgre sig over, men når man selv har en præference for at bo i byen, så er man selv en del af “problemet”.

 16. American here, followed this dub because I was interested in Denmark for moving in the future since I don't want my daughter to grow up here.

 17. To call a voluntary agreement slave-like this is absolutely disrespectful to people who were actually enslaved in history.

 18. Uhyggeligt at der findes danske partier som ønsker amerikanske tilstande herhjemme. Det tror på den Amerikanske drøm. Hvilket er latterligt.

 19. Hvilke partier ønsker "amerikanske tilstande"?

 20. Thank you for reminding me that capitalism and liberalism are often used as misunderstood scapegoats for political mismanagement. In fact, capitalism is defined as (mostly) absence from political interventions.

 21. Jeg forstår godt, at det er svært at få enderne til at mødes. Men det nytter ikke noget at sende større kompensationspakker ud, da det bare vil øge inflationen endnu mere.

 22. Fra SUen, i følge Venstre. Ville også være et fornuftigt tiltag ift. den nuværende økonomiske situation. Problemet er risikoen for sænket social mobilitet på sigt…

 23. Har vi særligt god evidens for, at SUen bryder social arv? Jeg spørger fordi jeg synes gang på gang sammenligninger med lande, med ingen eller lavere SU ikke viser betydelig forskel. Edit: vildt at blive downvoted for at stille kritisk spørgsmål til SU.

 24. Ikke direkte evidens, men de ti øverste får i hvert fald allesammen både uddannelsesstøtte og betalt uddannelse

 25. Den statistik viser intet om social mobilitet. Den viser hvem der er længst uddannede.

 26. Jeg tror det primært handler om, at studerende har en langt lavere valgdeltagelse end resten af befolkningen, og det giver mindre politisk magt pr. capita. Det gør så, at det altid er studerende, som bliver glemt eller røvrendt i politiske forhandlinger

 27. Det er relativt få vælgere, der afgør valg. “Problemet” med de studerende, er ikke, at de ikke er en stor nok vælgergruppe. Deres problem er, at de ikke er marginalvælgere, altså dem der går fra rød til blå blok eller vice versa afhængig af politikken. Langt størsteparten af de unge studerende stemmer rødt.

 28. Konkret materiel fattigdom. Dvs. akkurat lige at have råd til (billig) bolig og mad.

 29. Nej! Hvordan kan folk blindt stemme i? Alex har ikke ret: inflationen er ikke drevet af seddelpressen og den er ikke udtryk for en overstimuleret økonomi. Den er primært forankret i globale forsyningskædeproblemer samt en dysfunktionel 'pay as clear'-model på energimarkedet, hvor fossile brændstoffer dikterer energipriserne. Han rammer helt ved siden af, hvorfor det ærligt talt også kommer bag på mig at så mange herinde uforbeholdent klapper hans ryg.

 30. Bare af nysgerrighed, hvor finder du belæg for din påstand om at den ekspansive økonomiske politik under COVID har en underordnet rolle ift inflationen? Og dernæst, så er jeg spændt på hvordan energimarkedet vil reagere hvis du prisregulerer i en tid med knaphed.

 31. Finans- eller pengepolitisk? En ekspansiv finanspolitik finansieres via statsobligationer og/eller skat og har derfor ikke betydning for pengemængden, mens en ekspansiv pengepolitik blot øger pengebasen - igen, ikke pengemængden. Og så er det jo selvfølgelig lidt sjovt, når Alex Vanopslagh, uskarp som han er, foreslår, at det er centralbankernes pengeproduktion, der er skyld i inflationen; bankerne, ikke centralbankerne, har monopol på pengeskabelsen i de fleste lande i verden, inklusiv i Danmark.

 32. Hjælp mig til at forstå situationen så. Har jeg misforstået noget, når jeg siger at hjælpepakker, fjernelse af anlægsloft, feriepenge mv. har pumpet flere penge ud i samfundet, alt imens vores produktivitet har været mindre end normalt? Og hvor finder vi et endeligt svar på, hvilke faktorer der er de mest betydende i forklaringen på inflationen?

 33. Tænkte det nok. Men så er det jo ligesom alle andre varer, hvor prisen kun er gået én vej: Op.

 34. Den europæiske centralbank går efter at holde inflationen på ca 2%. Så forvent ikke at nettoprisindekset falder. Derfor kan produkter og serviceydelser jo stadig blive billigere i reale termer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Reporter