Vox academica | Public Republic
Public Republic Art Studio

Публичното пространство около нас става все по-шумно. Брътвежът на политиката, речитативът на медиите, тътенът на масовата култура, крясъкът на рекламите заплашват да погълнат духовните интереси на съвременния човек. На най-заден план, нечут и ненужен, остава гласът на академичната култура.

Хората, чийто живот е осмислен от желанието да пишат, да изследват, да правят наука, нямат място нито в политиката, нито във властта. Те и не го искат. Искат обаче да бъдат чути, когато откриват нещо, да бъдат прочетени, когато издават книги – при това от други хора, близки по своите интереси до тях. Vox academica си поставя задачата да стане място за среща между тези, които никога не са се виждали, но споделят общото и старомодно желание да бъдат културни.

Vox academica ще се опита да направи чуваем гласа на онези млади изследователи, които правят своите първи стъпки в различни хуманитарни науки, но ще популяризира и постиженията на вече утвърдени академични автори. В него ще може да публикува всеки, който иска да сподели своите знания за историята и настоящето на българската култура. Във Vox academica ще се чуят гласове от университетските зали, ще се състоят дискусии, ще се сблъскат различни мнения.

Vox academica е алтернатива на празния шум.

Проф. дфн Милена Кирова