Public Republic Art Studio
PR Art Studio
Консултация
 • Рецензии към конкретен текст или книга от авторитетен литературен критик или писател
 • Мнение, препоръки за литературен или публицистичен текст
 • Консултация към журналистически текстове
 • Консултации към драматургични текстове (сценарии за игрални и документални филми, театрални пиеси, Script Doctoring)
 • Консултации по литература за ученици и студенти
Курс творческо писане
 • Изграждане и развитие на умения за създаване на литературен текст (поезия и проза) и журналистически статии
 • Курс по творческо писане на драматургичен текст (филмови сценарии, театрални пиеси)
 • Индивидуални задачи, упражнения, анализ и оценка
 • Препоръки за провокиране на креативното мислене
 • Издаване на сертификат
Допълнителна информация за курсовете по творческо писане.
Кристин Димитрова (проза и публицистика)
Петър Чухов (поезия)
Керана Ангелова (проза и поезия)
Вяра Жекова (драматургия)
Живка Симова (интерпретативно съчинениe и есе)
За повече информация: [email protected]
Представяне на новия проект Public Republic Art Studio по Българско национално радио, "Нощен Хоризонт" с Пламена Бачийска
 
Квалифицирани редакции и корекции
 • Отстраняване на логически, лексикални и стилистични неточности
 • Коригиране на граматически и пунктуационни грешки
 • Оформяне на композиционно-смисловото единство на текста без груба намеса в стила на автора
Литературни преводи
 • Преводни услуги от професионални преводачи с дългогодишен опит
 • Превеждане на отделни текстове или книги
 • Посредничество при установяване на контакти с интернационални издателства