Public Republic Art Studio

Владимир Левчев

Vladimir Levchev

Роден съм София. Завършил съм Художествената академия. Издал съм 14 стихосбирки в България, последната от които, “Кой сънува моя живот: 1977-2007”, съдържа избрани стихове от предишните 13.

Имам и три стихосбирки, издадени в САЩ. Автор съм на романа “Крали Марко: Балканският принц”.

Работил съм като редактор в издателство “Народна култура”, като издател на списание “Глас”, което излизаше нелегално преди 10 ноември 1989, зам. гл. редактор на “Литературен вестник”, главен координатор на “Свободно поетично общество”, преподавател по литература, преводач, продавач и книжар в САЩ и (от 2007) асистент по писане и литература в Американския университет в Благоевград.

Публикации на сайта:

Публикации за Владимир Левчев на сайта:

Интервю с Владимир Левчев:

Участие в мултимедийната рубрика на Public Republic “Лица на глас”: