Public Republic Art Studio

Валентин Дишев

Valentin Dishev

Валентин Дишев е роден през 1962 г. в Благоевград.

В периода 1982-1989 г. е последователно студент, специализант и докторант в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Философия”.

Един от съоснователите, първи директор и главен редактор на ИК “Критика и Хуманизъм” (1990), до 1994 г. е заместник-главен редактор на едноименното списание, главен редактор на “Годишник на Центъра за критически изследвания и хуманитарно знание”…

От 2002 г. работи като редактор в програма “Радио Благоевград” на БНР.

Публикувал е специализираните си текстове в списанията “Социологически преглед”, “Философска панорама”, “Младеж и общество”, “Критика и Хуманизъм”, а през 1991 г. есето му “Homo Liber” е издадено като самостоятелна книжка.

Поетичните му текстове са публикувани в списанията “Пламък”, “ЕТО”, “Глоси” и вестниците “Новият Пулс”, “Антимовски хан”, “Компас” и др. През 2006-2007 г. публикува “Журналистът” (едно междужанрово пътуване) и проекта “Четири”, издаден в четири (предимно) поетични книги: “Квадриги”, “Кап(ища)”, “Квадрати”, “Послесловия”.

Интервю с Валентин Дишев:

Публикации за него на сайта:

Публикации на сайта: