Public Republic Art Studio

Етикет "Откъс от роман"

Из „Мелницата“

7 октомври, 2015 от ·

Снимка: gerie Карл Гелеруп През този неделен ден в Най-високата мелница намирисваше на буря и тази буря бе предизвикана от вещица на име Лизе. Дори Пилат, който с котешкия си инстинкт усещаше ясно всяко лошо време, не се решаваше да се приближи до слугинята. Трофест въобще се бе скрил от очите й. Що се отнасяше [...]

Из “Стъкларят от Мурано”

8 март, 2011 от ·

Марина Фиорато Photo: chiaramarra * * * Когато пристигна във Венеция, Нора се бе почувствала като кораб, пуснат да се рее безцелно из морето – носеше се насам-натам по безмилостните артерии на туризма, увлечена от тълпите, изгубена сред вавилонската глъч на езиците. Долавяше ту гърлен немски, ту закачлив френски, ту мек руски. Бродейки замаяна из [...]

Откъс от романа “Лабиринт за романтични минотаври”

6 септември, 2009 от ·

Светлана Дичева Счупено легло Снимка: dabboj Те и тримата бяха чували за Прокрустовото ложе – бяха добре образовани, но все още не им се беше удало да разсъждават по въпроса. Сега имаха друго, доста по-интересно занимание. Гърбът на едната жена се извиваше като делфин, захапал водата с опакото на опашката си. Беше по-гъвкава, отколкото можеше [...]

Откъс от романа “Кръстопът без пътища”

3 октомври, 2008 от · 3 коментара

Божана Апостолова Снимка: Julianne.hide …Сесил вече беше на улицата. Вечерта беше прекрасна. Трябва да беше около шест часà, защото черковната камбана зовеше миряните и ги приласкаваше към безплътната си светлина, та дано ги възроди и въздигне над материалните им желания и суети. През камбанния звън Сесил дочуваше живота по улиците – като пулса на здрав [...]

Из романа “Последното изкушение”

11 юли, 2008 от ·

Николай Колев Снимка: vi godek Обещанието В къщата на Кирил се бяха събрали повече от двайсет човека. Това бяха млади хора, с най-различни интереси, които обаче сега се свеждаха до един – забавление. И двата етажа на къщата бяха максимално заети. Изключение правеха една-две стаи, влизането в които беше изрично забранено.

Откъс от романа “Вътрешната стая”

1 май, 2008 от · 9 коментара

Керана Ангелова Снимка: tanakawho Китайската гъба се издуваше и спадаше като медуза, миниатюрни пипалца се спускаха от корема й и отново се скриваха, мехури бълбукаха в течността и разположена насред нея, гъбата дишаше като жива в синята пръстена паница. Старицата Руса се навеждаше от време-навреме над паницата, присвиваше късогледите си очи, за да вижда по-ясно, [...]

Из романа „Джиесем”

11 април, 2008 от · 4 коментара

Десислава Лазарова Снимка: jam343 …. Разлистването на дарбата е по-агонично от излюпването на какавида, по-апокалиптично от раждането на човек. То сякаш е срещу природата и затова се случва като умиране. С раздираща болка и изригване в центъра на съществото, преображение в самото него. Сетне идва опиянението. Защото всъщност се е случило откровение на природата, посвещаване [...]