Public Republic Art Studio

Етикет "минава ден”"

Поетика на отсъствията

9 май, 2012 от ·

Жоржета Чолакова за книгата на Христина Мирчева “Минава нощ, минава ден” В смисъла, в който Магрит, рисувайки лула, отрича чрез надписа на картината видимата формалност на фактичността, дебютната стихосбирка на Христина Мирчева всъщност не е дебютна. Тя само изглежда такава единствено поради факта, че за първи път се появяват книжно оформени нейни стихове. Решимостта на [...]