Public Republic Art Studio

Етикет "Купонът като социокултурен феномен"

Купонът като социокултурен феномен

14 юни, 2015 от ·

Проф. дфн Томислав Дяков Photo: Dennis Skley „…културата в цялата си сложност може да бъде разбрана добре, ако се подхожда към нея от семиотична гледна точка […] обектите, поведенията стойностите са именно такива, защото се подчиняват на семиотични закони…” У.Еко(1) І. ФОРМИ, ЕЛЕМЕНТИ И ХРОНОТОП НА КУПОНА Почти във всички случаи думата купон се употребява [...]