Public Republic Art Studio

Етикет "Виргиния Захариева"

Из “Виргинии”

15 септември, 2011 от ·

Виргиния Захариева Photo: thenovys Разговор По Jeux de Faust на Франсоа Танги Зад прозореца двама пият чай. Мълчат. Подръпват бради. Отпиват бавно. Разговорът е заспал. Внезапно се събуждат и думите едновременно изстреляни, се сблъскват и падат мъртви на масата. Този отляво подхваща кротко. Десният чете смисъла в чашата си.

Жега в Емона

2 май, 2010 от ·

Виргиния Захариева Photo: rayced Иззад разлюлените керемиди превалят хълмове прегорели, без нито една коза да премине прага на кръчмата – зейнала дето е имало зъб.

На пръв поглед няма защо

4 март, 2010 от ·

Виргиния Захариева Photo: COCOMARIPOSA На пръв поглед няма защо. Почерняла, мускулите ми – дълги хълмове пред огледалото … Но оттам ме гледа лицето й. Защо така заприличах на нея? Какво е това в изражението й, което прозърта зад рехавата ми тъкан?

Искам

31 декември, 2009 от · 1 коментар

Виргиния Захариева Снимка: rolands.lakis Искам своите рокли. Шапки с панделки, цветя и животни, преследвани от ловци, огъня – котка в ръцете им – още топло пране със уши, лапи и опашки по вятъра…

Из “9 зайци” на Виргиния Захариева – II

10 юни, 2009 от · 6 коментара

Виргиния Захариева Бащи и майки Снимка: Megyarsh Ста­ни и влез в жи­во­та си – та­ка си каз­вам. Ни­що че те бо­ли ко­рем. Че си се раз­ля­ла в то­ва лег­ло. Не мо­жеш да го пре­ка­раш лег­на­ла, да се прес­т­ру­ваш, че си в не­го, да се оп­лак­ваш, а той, за жи­во­та ти ста­ва ду­ма, да се из­сул­ва [...]

Виргиния Захариева: “Достатъчно е да си верен на посланието, което имаш към света”

17 ноември, 2008 от · 12 коментара

Интервю на Ясен Василев и Наталия Николаева с Виргиния Захариева “Историите могат да поучават, да поправят грешки, да просветляват сърцето и да разсейват мрака, да осигуряват психически подслон, да спомагат за промени и да лекуват рани.” Клариса Пинкола Естес Поводът за срещата ни с Виргиния Захариева е книгата й “9 зайци”, но всъщност интересът е [...]

Из “9 зайци” на Виргиния Захариева

17 ноември, 2008 от · 2 коментара

Дневник Снимка: ! *S4N7Y* ! “Всич­ко съ­щес­т­ву­ва, за да се пре­вър­не в текст”. Сте­фан Ма­лар­ме Кол­ко е из­мо­ри­тел­но да се из­вър­вя­ва все­кид­нев­но пъ­тят от жи­во­та към не­го­во­то ос­мис­ля­не и об­рат­но. Край­но вре­ме е да се обе­ре фа­су­лът от гра­ди­на­та, тряб­ват ня­кол­ко ко­фи с тор за цве­тя­та. Тряб­ва да се нап­ра­вят мал­ки та­бел­ки, на ко­и­то да [...]