Public Republic Art Studio

Морис Фадел

Moris_Fadel

Морис Фадел е роден през 1973 г. Завършва специалностите Българска филология и Философия в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. През 2002 г. защитава дисертация по теория на литературата в Института за литература при БАН. От 2005 г. е преподавател в департамент “Нова българистика” на Нов български университет. През 2010 г. е избран за доцент. Директор е на бакалавърска програма “Български език и литература”, редактор е на в. “Университетски дневник”.

Морис Фадел е автор на книгите “Пол де Ман: опити с невъзможното” (2002) и “Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев” (2010), както и на статии в научни сборници и на рецензии за книги в периодичния литературен печат.

Публикации на сайта: