Public Republic Art Studio

Автор Никея Петрова

Адския рай

25 декември, 2009 от · 1 комментар

Рай е мястото, на което отиват само децата. Там те лежат на легло от облаци направени от въздишки. За тях няма щастливи краища, но няма и нещастни начала. Всичко е в рамките на вечността. Ако я има изобщо, Победата е поредния минувач на булеварда на магазинчетата с надежда втора ръка. Има ги доста преди портите – св. Петър им се е поизнервил

Конец

24 ноември, 2009 от · Няма коментари

Конецът му беше свършил.Беше се приготвил за дългото чакане… неподходящо. Беше си забравил ръкавиците, нямаше нищо за четене и му предстоеше да умре от глад. Когато осъзна какво си е помислил последно се поухили. Подпря се на стълба, до който бе кретал цяла вечер пеша и се отдаде на броене на мъртвите молци по лампата. Проклетият сняг се бе намърдал в кубинките му и ставаше на миризлива студена супа. И на всичко отгоре пак валеше.