Public Republic Art Studio

Автор moris

Любов към природата и политиката[1]

28 август, 2010 от · 2 коментара

Морис Фадел Когато се занимаваме с нашите изказвания, често мислим какво и как се твърди в тях, но никога или твърде рядко обръщаме внимание на казването. Какво значи да видиш в изказването казването? Значи да се обърнеш към носещата основа на изказа, към онова, което го прави възможен, благодарение на което той се осъществява. Но [...]

Из книгата “Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев”

19 август, 2010 от · Няма коментари

Морис Фадел Ловът е аристократично занимание – без необходимост. Лишен от оправдание, той е по-скоро естетически феномен. Насилието произтича само от насладата да преследваш и убиваш, която е кръг: не е предизвикана от нищо извън себе си (никакви практически или други външни мотиви) и се изчерпва със собственото си удовлетворяване. Това прави лова сходен с [...]

Из книгата “Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев”

15 август, 2010 от · Няма коментари

Морис Фадел Анимализацията Ако “анимализъм” се използва все по-малко и все по-вяло, то днес се утвърждава едно друго понятие, което e със същия корен като него: “анимализация”. Подобието обаче е не само в общия корен, а и в основанията на употреба: в “анимализъм”, както и в “анимализация” е заложена критика на антропоцентризма. “Анимализация” се среща [...]

Европа на Далчев: метафора и реклама*

10 август, 2010 от · Няма коментари

Морис Фадел Стихосбирката “Париж” (1930) и цикълът “Ангелът на Шартър”, с чието название е онасловена първата антологична книга на Атанас Далчев (1943), изграждат един образ на модерна Европа, излизащ извън отношението “родно – чуждо”, спрямо което той се определя в по-раншната ни литература. Тук не е развита представата за родно и родина. Европа е лишена [...]