Public Republic Art Studio

Ной, преносителят

21 януари, 2014 от · Няма коментари

Кристин Димитрова

Превод от български на английски език: Катерина Стойкова-Клемър

dove
Photo: Andreas Schauer-Villanueva

Ной го разказа различно.

Пред еврейската делегация
каза, че пуснал гълъба и
той се върнал с клонка.

Гълъбът е белият вестител на радостта. Той е чистата душа на невинния и предвещава започването на нов живот.

Праотците одобриха разказа
и го включиха.

Пред Гилгамеш, обаче, го беше казал така:

Пуснах гълъбица, но тя се върна.
Пуснах и лястовица – все същото.
Накрая пуснах гарван и
не го видях повече.
Тогава разбрах, че беше открил
и земя, и плячка.

Гарванът е черният воин между птиците. Кръжащ разрез в доброто небе, пръв свидетел на последната трансформация.

Гилгамеш разбираше тоя език.

Останал сам,
Ной си каза:

“Няма начин,
от истината добър мит не става,
а само той я пренася.”

Ясно си спомняше, че всъщност мухите
намериха кораба.

NOAH, THE CARRIER

Noah told it differently.

To the Jewish delegation
he said that he freed the pigeon and
it brought back a branch.

The pigeon is the white herald of joy. It is the pure soul of the innocent and
foretells the beginning of a new life.

The forefathers approved the story
and adopted it.

To Gilgamesh, however, he’d spoken like this:

I freed a pigeon, but it returned.
I freed a swallow—same thing.
Finally I freed a crow and
never saw it again.
Then I realized it had discovered
both loot and land.

The crow is the black warrior among the birds. Flying against the good sky, it
is the first witness of the last transformation.

Gilgamesh understood this language.

When he was alone,
Noah said to himself:

“There is no way,
truth does not make a good legend,
yet legend is truth’s only carrier.”

He clearly remembered: it was actually the flies
that found the ship.

bg_anthology3

Рубрики: Frontpage · Tворчество

Етикети: , ,

Прибави страницата Public Republic към фаворити
Artnovini

0 Kоментари за сега ↓

  • Още никой не е коментирал. Бъди първият!

Коментирай