Public Republic Art Studio

Хайбунът “In the fog”/ “в мъглата” е отличен в 2nd Genjuan International Haibun Contest

20 януари, 2014 от · Няма коментари

Мая Любенова и нейният хайбун с признание и награда от Втория международен конкурс за хайбун

Emergency_Exit_P-R

В МЪГЛАТА

тишината
на празно гнездо…
учителска стачка

Случи се необичайна есен. Поразителна тишина обгръща училищните сгради, докато по улиците, в интернет клубовете и в кафенетата се шляят младежи. В телевизионни шоу и в радиопредавания звучат гневни гласове, а застаряващи баби и дядовци се грижат за невръстните си роднини.

Въпреки неудобствата, между 50 и 80 % от населението подкрепя исканията на учителите. Цялата нация гледа как телевизионните камери хващат министрите, в разговор помежду си, да лепват на преговорите със синдикатите етикет „седянка“ и да се уговарят за „експертно проточване“ и всички разбираме, че и двамата нямат интерес да постигнат споразумение.

След шест седмици безплодни усилия, учителите се връщат в класните стаи. Получават 40 EUR увеличение, в същото време правителството планира затварянето на селски училища, а парламентът решава да си вдигне заплатите с 42 %.

„Къде се случва това?“ – вероятно ще попитате. „Ето, тук“ – казвам и отварям вратата на учениците си. През прозореца се вижда само

балканска мъгла…
класната стая виси
във въздуха

Certificate_Maya

IN THE FOG

the hush
of an empty nest…
teachers’ strike

This happens to be an unusual autumn. Striking silence surrounds school buildings, while aimless young people fill the streets, Internet clubs and cafes. TV shows and radio programs abound in angry voices; aging grandmothers and grandfathers take care of the younger siblings.

In spite of the inconveniences, 50 to 80% of the population supports the teachers’ demands. The whole nation watches as TV cameras catch the ministers who, in a private conversation, label the negotiations as “a village gossip gathering” and arrange for “expert dragging on” so everybody sees both of them have no interest in reaching a settlement.

After six weeks of futile efforts, the teachers go back to the classrooms. All they get is a €40 promotion, at the same time the government plans to close village schools and the parliament decides to raise its MPs’ salaries by 42%.

“Where is this land?” one might ask. “Over here,” I say as I open the door to my students. All we see through the windows is:
Balkan fog…
the classroom hangs
in the air

Хайбунът IN THE FOG/ В МЪГЛАТА е отличен в 2nd Genjuan International Haibun Contest (Втория международен конкурс за хайбун).

Рубрики: Frontpage · Модерни времена

Етикети: , ,

Прибави страницата Public Republic към фаворити
Artnovini

0 Kоментари за сега ↓

  • Още никой не е коментирал. Бъди първият!

Коментирай