Public Republic Art Studio

Из “Магията на картите Таро”

9 декември, 2010 от · Няма коментари

Кристин Димитрова

snimka_1
Снимка: Николета Райдовска

Картите Таро се занимават с търсенето на скрита истина. Те се използват за познание, медитация, гадаене и игра. Когато се използват за познание, имат една-единствена цел и тя е освобождаването на духа. Възможен е цял спектър от алтернативни тълкувания и човек просто разпознава своето. Необходимостта от избор не бива да ви притеснява: картите могат да действат само чрез вас.

Картите Таро са общо 78, като 22 от тях са „големите аркани“ (мистерии или загадки), а останалите 56, макар и повече на брой, се наричат „малките аркани“. Тези две части на колодата спокойно могат да се разглеждат и като принципно различни системи, каквато е например почвата спрямо водата. Разбира се, за да произтече нещо от тях, се очаква да бъдат размесени.

Малките аркани се разделят на четири бои – жезли, чаши, мечове и монети. Всяка боя съдържа поредица от 14 карти, които са почти същите като популярните тестета за бридж, с тази разлика, че имат един оньор повече. Представляват серия от единица (асо) до десетка и продължават с четири оньора: паж (вале), рицар (днес изчезнал от колодите), кралица (дама) и крал (станал известен по нашите земи като „поп“). Големите аркани са много по-важни. Те са съставени от отделни, формално несвързани помежду си изображения, и всяка карта има собствено име и номер от 0 до 21. Големите карти разказват истории.

Големите аркани на картите Таро описват именно символичния път на живота. Двадесет и двете им изображения сключват пълния цикъл на личностното развитие: търсенето на мъдрост, психичното израстване, освобождаването на духа, постигането на вътрешна цялост. Според Юнг през първата част от живота си човек расте, влиза в отношения с обществото и разгръща способностите си. Това е слънчевата, насочена навън (екстравертна) част от индивидуацията. През втората половина човек започва да изучава себе си, изправя се пред дълбините на психиката си и издирва връзките с вътрешната си същност. Това е лунната, насочена навътре (интровертна) част. В началото търсим успеха, а после търсим себе си; най-напред искаме да покажем на другите кои сме, после се опитваме и самите ние да разберем това.

Според Юнг през първата част от живота си човек расте, влиза в отношения с обществото и разгръща способностите си. Това е слънчевата, насочена навън (екстравертна) част от индивидуацията. През втората половина човек започва да изучава себе си, изправя се пред дълбините на психиката си и издирва връзките с вътрешната си същност. Това е лунната, насочена навътре (интровертна) част. В началото търсим успеха, а после търсим себе си; най-напред искаме да покажем на другите кои сме, после се опитваме и самите ние да разберем това.

При подредбата на картите в тяхната последователност в нещо като елипса, сплескана по хоризонталната ос, екстравертно-интровертната крива се вижда по-ясно.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Глупакът (0) е в началото на градацията, защото е „нищо“, а Вселената (21) е в края, защото е обобщението на всичко.

Възходящата крива на себеизявата започва с Магьосника, продължава с Папесата, Императрицата, Императора, Папата, Влюбените, Колесницата, Справедливостта. Това е началната половина от живота, слънчевата му страна. Отшелникът е първият знак за прелома към самовглъбяването. Колелото на съдбата бележи повратната точка. Силата е първата преходна карта от новата фаза. Тя е привидно външна, но всъщност е атрибут на духа. Обесеният, Смъртта, Умереността, Дяволът, Падащата кула, Звездата, Луната, Слънцето и Страшният съд са втората, лунната част от живота, осмислянето, вътрешното пътешествие.

Този е символичният път, който всеки, захванал се с Таро, трябва да извърви.

***
Говорещите цифри

В Таро са особено важни значенията на цифрите, които още египтяните са смятали за живи – мъжки и женски, активни и пасивни. Питагорейците и кабалистите също отдават огромно значение на числата, като вярват, че те са скритата същност на света. Към тях можем да добавим и днешната секта на програмистите.

Още в зората на човешката цивилизация – което приблизително означава в началото на писмената култура – започва да се оформя схващането, че всяко число има свой дух и характер, които изразяват духа и характера на носителя му. Например ако датата на раждане на един човек е 18. 12. 1978, тогава числото на съдбата му се изчислява, като се съберат всички цифри и полученото число се редуцира до едноцифрено чрез сбор на членовете му. Ето как:

1 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 8 = 37; 3 + 7 = 10;
1 + 0 = 1

Значи съдбата на въпросния човек е единица, което означава, че е волеви, енергичен и с предводителски дух. Гледайте да не сте му на пътя. Внимавайте да не сте наблизо и когато обстоятелствата го изправят пред непреодолима преграда, защото ще трябва да го слушате как се вайка. (Определени двуцифрени числа като 11, 12, 13, 21 и други също имат свой специфичен облик и са си извоювали правото да не се редуцират до едноцифрени, но правилото не е задължително. Тази привилегия обаче не може да се случи на 14 например). Според номерологията – учението за изчисляването на тези съответствия – нищо не е случайно и цялата Вселена е цифрова.

А кабалистите могат да превърнат всеки свещен текст в сбор, тъй като двадесет и двете букви от еврейската азбука са същевременно и цифри, и да го приравнят към друг текст, който за окото на непосветения е съвършено различен, но съдържа същия числов сбор. Например цифровото изражение на библейския цитат „и ето, трима мъже стоят срещу него“ (Бит.ХVІІІ, 2) е 701, което е равно на сумата от буквите на „това са Михаил, Гавраил и Рафаил“. Оттук посветените правят извода, че мъжете, изправили се пред Авраам в дъбравата Мамре, са били тримата архангели. Това търсене на скрит смисъл на база на числовите съответствия при кабалистите се нарича гематрия.

И така, общият брой на картите Таро е 78, или 1 + 11 х 7. Седмицата е числото на мистерията, а също и на завършения цикъл. Бог сътворява света за 7 дни. Имаме 7 дни в седмицата, 7 цвята в дъгата, 7 тона в гамата, 7 смъртни гряха, 7 чудеса на света. Седем от каквото и да е прави пълен комплект. Но седмицата е и самотно число – тя не се дели на други, а и не дължи съществуванието си на чужди умножения. Символизира пътя на човек, който в уединение опознава тайните на Вселената. Единадесет пък е символ на откровението, защото е първото число след 10, което означава навлизане в по-висша сфера. Полето на едноцифрените числа, които служат за базисния градивен материал, е напуснато и пътникът е навлязъл в безкрайния свят на свободната комбинаторика. Ето защо 11 е несигурно, но и творческо число. Следователно от 7 х 11 можем да заключим, че Тарото дава откровение за мистичните тайни на Вселената, като извежда духа в нов, творчески и неизмеримо по-голям свят.

А какво да кажем за единствената карта вън от множеството 7 х 11? Това е Глупакът от големите аркани – нулата. Тя е навсякъде и никъде, хем особена, хем като другите. Каквато и липса да съдържа, очевидно нищо не минава без нея. Но пък сама не е достатъчна, за да изгради каквото и да било.

Попитай цвета

Цветовете също са важни, и то по-специално в Марсилското Таро. По-нататък, с усъвършенстването на печатарската техника, багрите на новите колоди стават все по-пищни. Нюансираният цвят обаче струва колкото нюансирания символ – зад него дори да се таи някакъв скрит смисъл, никой не може да го измъкне. По въпроса за значенията на цветовете различните автори не са единодушни, но това не бива да смущава никого. Смисълът на едно окултно учение не е някакво изречение, което мъдреците са се наговорили да крият, а пътят, извървян до познанието. И така, в Марсилското Таро има:

Червено – цветът на енергията, инициативата, активността, властта, могъществото, мъжки цвят. Кръвта, страстта, огъня. Червеното е първият цвят от цветовете на спектъра и поради това отговаря и на единицата. Числото на силата, пред която няма прегради.

Тъмносиньо – цветът на нощта, тайната, мистерията, любовта, чувствата, интуицията, размисъла. Пасивен – очакващ стимул отвън – и женски цвят. Тъмносиньото е шестият цвят от спектъра и резонира със стойностите на шестицата – хармония, баланс между духовното и физическото.

Жълто – интелект, блясък, активност, лесен успех. Двойствена символика – светлината на Слънцето, но и безплодието на пустинята, скъпоценната непроменлива чистота на душата, но и блясъкът на златото. Като трети цвят на спектъра означава и синтез на противоположностите, така че е в състояние да издигне сам себе си над нещата.

Зелено – силата на живота, възраждане, плодородие. Цветът пролетните листа, както и на дълбокия лед. Четвърто поред в спектъра и разположено между синьото и жълтото, зеленото не е нито топъл, нито студен цвят, откъдето идва и неговата умереност, спазването на нормите. Такова е значението и на хармоничния квадрат на четворката. И действително, за живата природа са еднакво вредни както крайно ниските, така и крайно високите температури.

Бяло – душевна чистота, липса на егоистични помисли. Бялото е сбор от всички цветове на спектъра и съдържа в себе си едновременно категоричност и неопределеност, духовен напредък и липса на опит. В бяло са се обличали кандидатите за обществени длъжности, защото тепърва им е предстояло да се изявят. Бялото е чистотата преди навлизането в живота и светлината в края му.

Черно – макар да се възприема като „цвят“, черното всъщност не е. Наличието му означава, че въпросната повърхност не отразява никакви лъчи във видимата част на спектъра. (На тъмно всички предмети, независимо от цвета си, изглеждат черни.) Ето защо черното не е сред цветовете на дъгата и традиционно се свързва със смъртта, липсата, непрозримото. От друга страна, то е и първата фаза в работата на алхимиците – началото, грубата работа с материята, от която потръгва всичко. А също и цветът на чернозема, който храни и възражда живота на земята.

Розова охра – няма символика вън от системата на Таро. Означава плътта, преходността и материалния градеж. Пътят на всяка твар.

Enthusiast_Taro_cover_first-191x300

Магията на картите Таро
Кристин Димитрова

+ 78 карти Таро

Bсeки oт нaс искa дa знae кaквo му e oтрeдилa съдбaтa, a ниe нoсим гoлямa чaст oт нeя. Книгaтa „Maгиятa нa кaртитe Taрo“ ни прeдoстaвя тaзи възмoжнoст. Автoркaтa Кристин Димитрoвa рaзкривa пo oригинaлeн нaчин тaйнaтa нa симвoлитe нa всякa кaртa и връзкaтa й с вътрeшния свят нa индивидa. Зaдълбoчeният aнaлиз нa филoсoфиятa нa Taрoтo, пoднeсeн с изтънчeнa eлeгaнтнoст нa изкaзa, свързвa минaлoтo, нaстoящeтo и бъдeщeтo в eднo прaктичeскo ръкoвoдствo пo рaзгaдaвaнeтo нa мистeриятa нa чoвeшкия живoт. Cлeд прoчитaнeтo нa тaзи книгa никoй нямa дa e същият и нищo нямa дa e същoтo, зaщoтo имa сaмo eднa мaгия и тoвa e мaгиятa нa кaртитe Taрo. Taкa дeйствa мaгиятa нa Taрo…

Технически характеристики:
Жанр: ясновидство и гадания
Издателство: Ентусиаст
Обем: 272 стр.
Корица: твърда
Излиза на: 1 ноември 2010г.
Цена: 27.00 лв.
ISBN: 9789548657358

Повече информация можете да намерите тук.

Рубрики: Frontpage · Незабравимо

Етикети: , , ,

Прибави страницата Public Republic към фаворити
Artnovini

0 Kоментари за сега ↓

  • Още никой не е коментирал. Бъди първият!

Коментирай