Public Republic Art Studio

Дом-пристан

30 април, 2009 от · Няма коментари

voneshta voda

От всички живи същества на земята, единствено човекът строи къща, за да има покрив над главата си, за да има дом. Символично този дом представлява вселената, в чийто център стоят обитателите му. Дом – пристан за радости и скърби, личен микросвят, който дава сила на човека да се изправи лице с лице със заобикалящия го свят и да се пребори за насъщния си хляб, в буквалния и в преносния смисъл на думата.

В този свят особено тежка, ако не и непосилна, е борбата на хората с физически и умствени увреждания. Оставени обикновено в периферията на живота, те или се потулват в рамките на собствените си семейства, които най-често се срамуват от тях, или престояват безконечно дълго в специализирани институции, което води до трайната им социална изолация.

Тази пролет, за моя голяма изненада и гордост като българка, аз видях със собствените си очи един прекрасен дом, изграден за такива онеправдани от съдбата хора, в който за тях е направено всичко възможно те да се почувстват действително у дома си. Става дума за Дневния център за предоставяне на медицински, социални и образователни услуги в общността на възрастни хора с увреждания в село Вонеща вода, община Велико Търново.

Центърът е изграден с финансовата помощ на Европейския съюз – Програма ФАР. Изпълнител е Фондация “Милениум” със седалище в София и във Велико Търново с цел деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи. Координатор на Дневния център и главна движеща сила в него – г-жа Незабравка Раева.

В Центъра са създадени всички условия за пълното обслужване през деня на 20 възрастни хора /от 20- годишна до пенсионна възраст/ с физически увреждания, за да се задоволят техните ежедневни и рехабилитационни нужди, както и нуждите им, свързани с организация на свободното им време, осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения, целящи взаимна подкрепа, ефективна защита и социална интеграция. Целите отговарят на българската политика в областта на развитието на социалните услуги и социалното включване на най-уязвимите групи в българското общество, както и с политическите ангажименти на България в процеса на присъединяването й към ЕС.

Бях поканена в този Център, за да изнеса авторски рецитал на мои стихове. Не знам колко много се развълнуваха хората от него, но аз бях дълбоко развълнувана не само от аудиторията и реакциите й, не само от многобройните зададени въпроси, но и от идеята на Центъра тези хора да имат жив контакт с един автор и да бъдат третирани напълно равноправно, както би трябвало, впрочем.

След срещата, главната координаторка на Центъра, г-жа Незабравка Раева ме разведe да разгледам помещенията. Всякакви суперлативи бледнеят пред това, което видях и пред възхитата ми, че има такива българки, които се впускат наистина с цялото си сърце в една човешка кауза, в едно дело, което в никой случай не е детска игра!!!

Ще изброя информативно какво видях, защото то и без допълнителна украса, разкрива мащаба на сърцатостта, с която се работи там.

Обособени и модерно оборудвани са:
- Помещение за кинезитерапия и рехабилитация.
Тук се стимулират уменията за комуникация и подобряване на физическата култура на бенефициентите. Помещението не отстъпва по модерност и качество и на най-високостандартен фитнес-център из Европа.
Има идея да се изгради и басейн, в който да се използва лечебната минерална вода, която извира в селото и която е дала името на селището.
- Помещение за социални дейности, където се изпълнява
програмата на Центъра по социална рехабилитация.
Целта е да се изградят умения и способности да се води самостоятелен живот чрез рехабилитация на говор, зрение, слух, рехабилитация на моторните движения, съгласно медицинската рехабилитационна програма, която включва физикална, вербална и кинезитерапия.
- Помещение за домакински дейности, където се провежда
програма по трудова терапия: поддържане на домакинство и готвене.
- Помещение за приложни изкуства, в което бенефициентите се
занимават с плетене, шиене, тъкане и др., все дейности, целящи терапевтично справяне с различни проблеми на ползвателите. Провеждат се и образователни, психо-динамични и познавателни дейности съгласно програмата по цветарство и градинарство, която спомага за развитието на специфични трудови умения, така че да задоволяват емоционални и естетически потребности.
Наред с това има и образователна програма по арт-терапия, която включва възстановяване на психомоторните и музикални дейности. Има занимания по история и теория на изобразителното изкуство, изобразителна дейност под ръководството на преподавател по арт-терапия от Търновския университет.

Всеки бенефициент има собствена папка, в която се вписва кога и какво е изработено от него. Така има прегледност на дейността на всекиго и по-лесно се проследява развитието му.
- Компютърна зала, в която е организирано компютърно обучение и
игри според индивидуалните способности и предпочитания на бенефициентите.
- Медицински кабинет, в който шкафът с медикаменти не само е
пълен, но и нито едно лекарство не е с изтекъл срок. Тук всеки бенефициент си има свой картон, където са вписани лекарствата, които той взема – обичайно и инцидентно. Същото важи и за кабинета по психотерапия с различни тестове – проверени, оценени и осмислени.
- В Центъра работят психолог, трима социални работници
рецепционист, кинезитерапевт, рехабилитатор, арт-терапевт, трудов терапевт, три медицински сестри и санитар, заедно с необходимия обслужващ персонал.

Във всяко най-дребно нещо личи истинска загриженост за хората, намерили подслон в този дом. Например, тъй като още няма течаща топла вода, временно докато тя потече по тръбите, са инсталирани малки бойлерчета над батериите на мивките в санитарните помещения, за да се измият с топла вода ръцете.

Хората, които ползват услугите на този дом, са дружелюбни, разговорливи, сърдечни и напълно контактни с чужди хора. Семействата им са във Велико Търново, от където всяка сутрин ги събира рейса на Центъра и ги връща вечер. Те имат своето изградено семейство в Центъра, където се чувстват пълноправни хора.

Огромната заслуга за организирането на живота в това райско кътче има безспорно координаторката на Центъра, г-жа Незабравка Раева. Енергична, дейна, инициативна, пълна с идеи, които осъществява на практика, тази жена работи с разум и сърце, всеотдайно, прегърнала е общата кауза като своя собствена, гори в работата си. До последна стотинка е разчела бюджета на Центъра, прави невъзможното, за да бъде възможна интеграцията на онеправданите от съдбата в нормалния живот. Работи по европейски що се отнася до качеството и нивото на работата и по български що се отнася до сърцатостта й.

Гледах Центъра, гледах всичките му помещения, срещнах се с хората, които са намерили своята обетована земя в него, гледах дружеското отношение на специализирания персонал към тези хора… Гледах и не вярвах на очите си – в България, в село Вонеща вода, бе изграден Център на европейско ниво, в който до най-дребния детайл се прави всичко за човека – да се почувства той човек! Възхитата ми надвишаваше всякакви граници.

Един облак е надвиснал обаче над този дом – договорът за безвъзмездна помощ от ЕС изтича на 31 май т.г.! Какво ще стане след това?! Логичният отговор звучи жестоко за хората, които го обитават. Живяли известно време в рая, те трябва да се върнат отново в предишните условия на живот, за да ги почувстват още по-непоносими. Би било безкрайно жалко и за всичко, направено до тук, както и за прекрасно оборудваната база, създадена с много труд, енергия и всеотдайност.

Иска ми се да вярвам, че този облак няма да изсипе градушка над Центъра и ще пожали постигнатото в него. Иска ми се да вярвам!

Между поднесените ми подаръци, изработени собственоръчно от хората, намерили подслон в Центъра, имаше и една разкошна мартеница. Ще я вържа на първото цъфнало овощно дръвче – за да “върже” надеждата ми, че този Център ще се разрастне и процъфти, че ще се заинтересуват и други хора от направеното в него, и че ще се създадат и други такива центрове за гордост на България и на българите пред целия свят!

Румена Коларова-Шиндлер

Рубрики: Frontpage · Модерни времена

Етикети: ,

Прибави страницата Public Republic към фаворити
Artnovini

0 Kоментари за сега ↓

  • Още никой не е коментирал. Бъди първият!

Коментирай