Public Republic Art Studio

Усмивката на Африка, VII част

10 юни, 2008 от · 1 Коментар

Namibia

Едва ли има човек, който да не е бил магнетично привлечен от екзотични и непознати земи и пространства. Но малко са онези, които записват впечатленията си и ги споделят.
 
Павко Иларионов съхранява незабравими мигове от срещата си с Намибия и да ги поднася леко, приятно и интересно.
 
За читателите на нашето електронно списание е първата публикация на книгата на Павко „Усмивката на Африка”. Всяка седмица ще се докосваме до Намибия, среща, белязана с любов, усет и разбиране към различното, непознатото и вълнуващото.

Продължение от VI част

Afrika

11. Икономика, селско стопанство и търговия

Селско стопанство. На селскостопанската продукция се падат около 10% (без отчитане продукцията на натуралното стопанство) от брутния вътрешен продукт (БВП).

От друга страна, по отношение на заетостта значимостта на селското стопанство е значително по-висока – до 45% от цялото икономически активно население е заето в този сектор. В страната има над 4 хил. големи скотовъдни ферми, специализирани в отглеждане на едър и малък рогат добитък, най-вече каракулски овце и различни местни породи.

Afrika

По-голямата част от живите животни се експортират в ЮАР. В последните години в южните райони на страната са създадени ферми за развъждане на щрауси.

Starusi

Земеделието е слабо развито поради недостиг на пригодни почви и неблагоприятните климатични условия. Земеделието в страната в значителна степен зависи от напояването.

Namibia

Огромно значение за това имат басейните на северните реки Кунене и Замбези, системата от канали в Овамболенд и отделни кладенци, водоеми в руслата на временно течащи реки и различни водохранилища.

Namibia

Водите на Оранжевата река трудно могат да се използват, тъй като тя тече в каньон с дълбочина до 120 м. Постоянно течащите реки са трудно плавателни поради многото прагове, наноси в устията и плаващи образувания от растителни остатъци.

Namibia

В някои райони на платото, където падат повече дъждове, като Отави, се отглежда царевица, на юг в района на Мариентал (платото Нама) и в долината на Оранжева река има места, които се поливат.

Afrika

В зоната на крайния север основна зърнена култура е сухоустойчив сорт просо. Освен това се отглежда черно просо, боб и овошки. Населението обаче дори и в тези относително благополучни райони изпитва недостатък от продоволствия. Що се отнася до останалата част от страната, с изключение на месото и млечните продукти, всички останали продоволствени продукти се импортират от ЮАР.

Himba

Полезни изкопаеми и рудодобивна промишленост.

Намибия е богата на полезни изкопаеми. По-важните от тях са: диаманти, уран, мед, олово, цинк, сребро, злато, пирит и др. Находищата на диаманти са концентрирани по крайбрежието на Атлантическия океан, най-вече в участъка от Людериц до устието на Оранжева река, а също и в прилежащата на шелфа зона.

Leopard v Namibia

Диамантените находища в Ориндж Маута (на север от устието на Оранжевата река) са най-големите в света. Общите запаси на диаманти превишават 35 млн. карата, от които 98% са висококачествени бижутерийни. В редица райони (Карибиб, Омаруру, Свакопмунд) се намират находища на скъпоценни и полускъпоценни камъни – турмалин, аквамарин, ахат, топаз и др. В районите на Рехобот и Свакопмунд е намерено злато.

Namibia

По запаси на уран Намибия е на едно от първите места в света. Те се оценяват на 136 000 т. На север от Свакопмунд се намира най-големият уранов рудник в Намибия – Рьосинг.

Namibia

Почти 90% от откритите запаси на цветни метали са съсредоточени в североизточната част на страната (Цумеб, Хрутфонтейн, Отави). Местните руди се отличават с високо съдържание на олово, цинк, мед, кадмий и германий. Тук за първи път са намерени в качеството на съпътстващи минерали райнерит, цумебит и щотит, притежаващи полупроводникови свойства.

В района Абенаба, северен Хрутфонтейн, се намира едно от най-големите находища в света на ванадиева руда – 16 хил. т. В района на Карибиб има находища на берилиеви и литиеви руди, в Каоко – на желязна руда (общите запаси възлизат на 400 млн. т), а в Очиваронго – на манганови (5 млн. т).

Namibia

Добивът на полезни изкопаеми се явява основа на икономиката на страната. На него се падат около 20% БВП. През 1990 г. в двата най-големи миннодобивни центъра на юг в пустинята Намиб били разработени открити начини за добив на висококачествени диаманти, които дават примерно една шеста част от световните добиви, и високомеханизираният добив на уранова руда, макар и немногокачествена, от находището в Рьосинг.

Pelikan

С намаляването на добива на диаманти по откритите начини започва да се увеличава техният добив от дъното на океана. През 1997 г. били добити 1,3 млн. карата диаманти, което представлявало 11,4% БВП.

Namibia

Риболов.

Намибия притежава 200-милна крайбрежна ивица, затворена за чуждестранни риболовни кораби. В колониалния период поради хищническия улов запасите от риба на основните промишлени видове – мерлуза, поддаваща се на замразяване, южноафриканска сардина, която се лови на шелфа и се обработва в рибноконсервните предприятия в Уолфиш Бей, и хамсия силно намалели.

Namibia

По-малко ценният южноафрикански сафрид основно се замразява или се използва за приготвяне на рибно брашно. В Людериц се намира много доходоносно предприятие за преработка на риба и омари.

Namibia

Търговия.

Икономиката на Намибия в значителна степен е ориентирана към външната търговия. Голяма част от продукцията се експортира в ЮАР, Европа, Северна Америка и Източна Азия. Продоволствия и изделия за обработващата промишленост се внасят основно от ЮАР. През 1997 г. стойността на експорта е бил 1359 млн. ам. $. Износът е главно на минерални суровини (диаманти – 30%), рибни продукти (18,5%), живи животни (8,1%), месни продукти (7%), кожа и кожени изделия.

Afrika - flamingos

Страната е член на няколко търговски съюза и активно търси външнотърговски партньори във всички кътчета на света, но най-важен си остава ЮАР. Намибийският долар, от момента на неговото появяване през 1992 г., е в паритет с южноафриканския ранд ЮАР.

Afrika

Това е в съответствие с Договора за обща валутна зона, което определя и основните направления в паричната политика. ЮАР контролира също така политиката на Южноафриканския митнически съюз, създаден в началото на ХХ в. Освен ЮАР и Намибия, членове на съюза са Ботсвана, Лесото и Свазиленд.

Nosorog

Намибия отдава голямо значение на участието си в дейността на Съобществото за развитие на региона на Южна Африка, където влизат още 13 държави, и играе активна роля в работата на тази организация: намибиец заема поста на изпълнителен директор, а неин представител координира работата на Отдела за морски риболов. Намибия е член на Общия пазар на Източна и Южна Африка.

Транспорт и връзки.

Namibia -

В страната са изградени 2,4 хил. км теснолинейни жп линии – 1067 мм широчина. Най-важните жп линии свързват Уиндхук с Уолфиш Бей през Окахандя и Свакопмунд и Уиндхук през Кетмансхоуп с ЮАР. Железопътна мрежа свързва Уиндхук с дълбоководното пристанище Уолфиш Бей и с Гобабис – крупен селскостопански център на изток, с град Цумеб на север и с железопътната система на ЮАР. Има железопътно разклонение и до неголямото южно пристанище Людериц.

Afrika

За туристите, посещаващи Намибия, ще бъде интересно да направят пътуване с влака Desert Express („Експресът на пустинята”), движещ се между Уиндхук и Свакопмунд – около 363 км. Композицията е съставена от шест вагона, единият от които е вагон-ресторант, в който се предлагат превъзходни, най-вече месни ястия от диви животни.

Експресът e с 24 купета с климатик, всяко едно купе е разчетено за от 1 до 3 човека. Специален вагон е оборудван като площадка за наблюдение на околния, потресаващ с красотата си ландшафт. Вагонът има 30 седящи места, които могат да заемат и хоризонтално положение за наблюдаване на Южното небе през прозрачния таван на вагона.

Namibia

Шосета – 37,3 хил. км (4,5 хил. км асфалтирани). Приблизително по основните жп маршрути са прокарани и автомобилните пътища с висококачествено покритие, свързващи столицата с крайбрежието, гъсто населените северни райони и с Кетмансхоуп на юг. Те се допълват от развита мрежа на пътища с чакълесто покритие и черни (коларски) пътища.

Pytista v Namibia

От време на време някои от пътищата през пустинята се засипват от пясъци и знаците, от вида на показания, предупреждаващи за засипани от пясъка участъци, не са рядкост. Решението на проблема е, както ние се справяме със снега през зимата – използване на булдозери –пясъкорини, които периодически разчистват пътя от пясъка.

През годините на независимо развитие са реализирани два важни транспортни проекта – международни автомагистрали, свързващи страната с други страни от Южна Африка.

Това са транскапривийската магистрала през ивицата Каприви, свързваща Намибия с Ботсвана, Замбия и Зимбабве, и транскалахарската, която се явява част от трасето, свързващо Уолфиш Бей и Мапуту през Ботсвана с Йоханесбург, която значително съкращава пътя към индустриалното сърце на ЮАР.

Namibia road

Морските пристанища на страната на практика са само Уолфиш Бей и Людериц. В пристанището Уолфиш Бей, в което, макар и да не се използва на пълна мощност, ежегодно се обработват повече от 2 млн. т товари, като 20% от тях представляват контейнерни превози.

Namibia

Край Уиндхук функционира съвременно международно летище. Неголеми летища обслужват малките градове, деловите и туристическите маршрути.
Намибия разполага с една от най-съвременните в Африка цифрова телефонна мрежа. На всеки 20 жители се пада по един телефон. Изгражда се линия за оптична телефонна връзка с ЮАР. Наземна спътникова станция обезпечава на Намибия високо ниво на интернет връзки.

Усмивката на Африка

Namibia girl

Съдържание

Afrika

1. Географско положение
2. Климат
3. Население, етнически състав, езици, религии
4. Култура
5. По-важни исторически събития и дати
6. Държавно устройство
7. Териториално деление
8. Съдебна система
9. Политически партии
10. Международни връзки и външна политика
11. Икономика, селско стопанство, търговия и транспорт
12. Природни забележителности
13. Столица
14. Големи градове и пристанища
– Свакопмунд
– Уолфиш Бей
– Людериц
15. Полезни съвети

Namibia

Посвещавам на Цветелина, Енка и Греам, мои спътници в това незабравимо пътешествие

Снимки: Личен архив на Павко Иларионов

Снимки: stevenjude

Снимки: kiwi vic

Снимки: DaveC71

Снимки: Rita Willaert

Снимки: Rui Ornelas

Снимки: coda

Снимки: David

Снимки: i 121171

Снимки: alikana

Снимки: EaglElla

Снимки: Jean-Louis Vandevivere

Снимки: asco

Рубрики: Frontpage · Около света

Етикети: , ,

Прибави страницата Public Republic към фаворити
Artnovini

1 Kоментар за сега ↓

  • vqra // 2 ное, 2009 //

    ami kade sa polezno izkopaemite i za6to gi nqma kato tema ?!?!?!?

Коментирай