Public Republic Art Studio

Любима Йорданова

Ljubima Iordanova

Ст.н.с. д-р Любима Йорданова е езиковед. Завършила е Софийския университет, специалности български и немски език.

Хабилитацията й е от 1998 г. Специализирала е в Хайделбергския университет /1994/, Института за немски език в Манхайм /1995-1996 и 1998 г./ и Европа-университет “Виадрина” във Франкфурт /2001-2003/.

Трудовата й дейност е свързана с Института за български език при БАН, Софийския университет, Бургаския свободен университет, Новия български университет.

Специалности: лексикология, лексикография, неология, неография, медии и междукултурна комуникация, социолингвистика, политолингвистика, евролингвистика.

От 1989-а година се занимава с изследване на българския език в сферата на политиката, включително и политическата реклама и политическия PR. Най-ярки нейни разработки от този период са монографията “Езикът на Промяната”, и книгата “От лумпена до гражданина” за Януарския мирен протест на българските граждани през 1997 г., на която е съавтор и редактор. Плод на работата й с немски колеги е поредицата “Германците и българите в диалог”.

От 2000 г. интересът й се насочва към Европейската комуникационна политика. Като евролингвист работи през последните години по “План Д за демокрация, диалог и диспут” на Европейската комисия. Публикациите й могат да се намерят в Интернет.

Един от създателите на Института за евроинтеграция и интеркултурна комуникация.

Публикации на сайта: