Public Republic Art Studio

Юлия Йорданова

juliata_2

Юлия Йорданова-Панчева

Лични данни:
Родена на 9 август 1972 г. в гр. София.
e-mail: [email protected]

Образование:

30 ЕСПУ “Знаме на мира” в гр. София, 1990 г. – гимназия с разширено изучаване на испански език
СУ “Св. Климент Охридски”, 1996 г. – Българска филология (І специалност), Пресжурналистика (ІІ специалност)
СУ “Св. Климент Охридски”, 1997-2000 г. – редовна докторантура по Културна антропология и български фолклор
СУ “Св. Климент Охридски”, 2001-2003 г. – свободна докторантура по История на новата българска литература

Дисертация:

“Традиционни образи на своето и чуждото в новата българска литература (Трансформационни аспекти)”, София, 2003 г.

Научни степени и длъжности:

Доктор по Българска литература
Главен асистент по Книгоиздаване

Професионален опит:

Редактор, 1995-1997 г. – изд. “Тилиа”, издателство за учебна литература
Консултант по българска народна традиционна култура, 1998 г. – проект MATCh, приложение “Holiday Land”
Преподавател по Културна антропология и български фолклор, 1999-2000 г. – ФСлФ на СУ “Св. Климент Охридски”
Преподавател по Български език и литература, 2001-2005 г. – 7 СОУ “Св. Седмочисленици” в гр. София
Главен редактор, 2006-2007 г. – сп. “Книгите днес”, списание за книгоиздаване и книгоразпространение
Консултант по архивите, 2008-2009 г. – документално-биографичен филм на Адела Пеева и Антоний Дончев “Кметът” за инж. Иван Иванов (кмет на София от 1934 г. до 1944 г.)
Преподавател по Методика на обучението по български език и литература, 2005-2011 г. – ДИУУ на СУ “Св. Климент Охридски”
Консултант по архивите, 2010-2011 г. – документално-биографичен филм на Адела Пеева “Спаич” за кап. Димитър Списаревски (първият летец камикадзе във военната история на Европа)
Преподавател по Книгоиздаване, от 2011 г. – ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”

Участие в творчески съюзи:
Член на Съюза на българските журналисти (СБЖ) от 2009 г.
Основател на сдружение “Хуманитарно общество за дигитални изследвания” (ХОДИ) през 2012 г.

Награди:

ІІІ награда в национален конкурс за есеистика “Цветан Стоянов”, 2003 г. – тема на конкурса: “Неиздадената Книга за българските будители
ІІ награда в национален конкурс за есеистика “Цветан Стоянов”, 2007 г. – тема на конкурса: “Вечното състезание на Ученика с Учителя”

Научни интереси:

Теория и история на литературата. Нова българска литература
Културна антропология и български словесен фолклор. Теория на масовата култура
Изкуствоведска критика (художествена литература, фотография, документално кино)
Методика на обучение по литература. Литературна музеология
Книгоиздаване. Социология на книгата
Дигитална култура. Публикуване на литература в Интернет

Публикации:

Във вестници:

“Другарче” (1989-1990 г.), “Йо-хо-хо” (1991 г.),“SuperМаркет” (1993-1994 г.), “Култура” (от 1995 г.), “Литературен вестник” (от 1996 г.), “Демокрация” (1997-2000 г.), “Литературен форум” (1998-2002 г.), “Вестникът” (2003 г.), “Аз-Буки” (от 2006 г.), “i-Продължаващо образование” (2011 г.).

В списания:

“Разковниче” (1997-2000 г.), “Света Гора” (1998-1999 г.), “Език и литература” (2000 г.), “Литературна мисъл” (2000-2004 г.), “Кино” (2001 г.), “Демократически преглед” (2002 г.), “Българска етнология” (2002-2005 г.), “Везни” (2003 г.), “Български фолклор” (2006 г.), “Книгите днес” (2006-2007 г.), “Литературата” (2007 г.), “Исторически преглед” (2009 г.), “Български език и литература” (2010 г.).

 В книги:

“Език. Литература. Идентичност”, С., 1999 (с. 125-152), “Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди”, С., 2000 (с. 268-284), “Коментар. Интерпретация. Възможности за четене”, С., 2001 (с. 186-209), “Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.)”, С., 2001 (с. 76-86), “Неиздадената Книга за българските будители. Есета”, С., 2003 (с. 66-71), “Йовков. Съвременни интерпретации”, В.Т., 2003 (с. 154-160), “Iноземна фiлологiя. Украïнський науковий збiрник”, вип. 114, Львiв, 2003 (с. 31-39), “Българистични студии. Международна българистика”, т. 2, С., 2004 (с. 275-287), “Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони”, С., 2005 (с. 269-282), “Ботев. Съвременни интерпретации”, В.Т., 2005 (с. 332-349), “Слово i текст. Збiрник наукових статей”, вип. 2, Чернiвцi, 2005 (с. 241-258), “Вечното състезание на Ученика с Учителя”, С., 2007 (с. 50-54), “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията”, В.Т., 2008 (с. 98-101), “Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование”, С., 2009 (с. 114-120).

В Интернет:

блог “etopia”: http://juliajordan.wordpress.com/
сайт “e-Scriptum”: http://e-scriptum.com/

Публикации на сайта: