Public Republic Art Studio

Живка Симова

Живка Симова

Живка Симова е родена в София. Завършва българска филология. Работи като репортер и редактор във в.”АБВ” и „Век 21” и др. Сътрудничи на десетки периодични издания. Автор е на повече от 300 публикации в периодичния печат в областта на поезията, литературната история и критика, културата, образованието, както и на няколко радиопредавания (програма „Христо Ботев”). Преподавател по български език и литература.

Дебютната й книга е Обичана и отричана. Книга за Евгения Марс (1998, 2004 г.) – единствено изследване за живота и дейността на една от първите български писателки и общественички, ситуирана в литературната история до края на миналия век единствено като вдъхновителката на поета Иван Вазов.

През 2000 г. Живка Симова издава стихове и лирични фрагменти под заглавие Приют за мълчания, а през 2010 г. ИК „Жанет 45” отпечатва нейната стихосбирка Диези и бемоли.

Участва в научни конференции. Тя е автор и реализатор на литературни, културни и образователни проекти. Нейни статии са включени в няколко академични сборника, последният от които „Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война”(ред.и съст.М.Кирова).

Член е на СБЖ и на Сдружението на българските писатели.

Публикации в Public Republic:

Публикации за нея на сайта: