Public Republic Art Studio

Искра Джанабетска-Кавалджиева

Iskra Djanabetska

Искра Джанабетска-Кавалджиева защитава научна степан Специалист по управление на международни проекти и Бакалавър по „Връзки с обществеността“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Получава магистратура по „Международна политика“, направление „Международна политическа икономия“ към The University of Manchester, Манчестър, Великобритания по стипендия на „Отворено общество“, Външно министерство на Великобритания и Манчестерския университет.

Работи по изследователска програма „Демокрация и публична политика“ към London School of Economics and Hansard Society, Лондон, Великобритания по стипендия на „Отворено общество“ и Външно министерство на Великобритания.

Работи като: преводач с английски език, управител на малък бизнес в Сон Хозе, Калифорния, САЩ, медиен анализатор, анкетьор и сътрудник по различни проекти на социологическа агенция GfK, офис мениджър и асистент проекти в рекламна и ПР агенция IntelDAY Solutions, национален координатор на Образователната програма на Always®, програмен координатор, координатор на медийни анализи.

Понастоящем е програмен директор във Фондация „Комунитас“, където се занимава с въвеждане и реализация проекти на фондацията, както и с управление на следните фондационни програми: образование – с проект „1000 стипендии“; здравеопазване – с научното медицинско списание Journal of Clinical Medicine и борба с маларията като партньори на Глобалния Фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария; социални проекти – като консултант и координатор в подкрепяни от „Комунитас“ социални проекти; и международна политика – управление и координация на участието на Фондацията в международни партньорства по проекти като „Изследване на Трансатлантическите тенденции“ на GMF of the US, European Council on Foreign Relations – пан-европейски проект, на който „Комунитас“ е съосновател.

Публикации за нея в Public Republic: