Public Republic Art Studio

Георги Лозанов

Доц. д-р Георги Лозанов

Лични данни

Роден на 26 април 1958 г. в София

Висше образование

Специалност “Философия” в СУ “Св. Климент Охридски”, 1982 г.

Професионална реализация

1983-1989 г. – завеждащ отдел “Теория и критика на фотографията” в списание “Българско фото”
1989 г. (до днес) – заместник-главен редактор на вестник “Култура”
1994 г. (до днес) – доцент във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски”
1995-1998 г., 2004 г. (до днес) – ръководител на катедра „Печат и книгоиздаване” във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски”
1997-2001 г. – член (от президентската квота) на Националния съвет за радио и телевизия
2001 г. – председател на Националния съвет за радио и телевизия
2001-2003 г. – член (от президентската квота) на Съвета за електронни медии
2001-2004 г. – председател на Съвета на настоятелите на Сорос Център
2004 г. (до днес) – председател на Управителния съвет на Българската медийна коалиция (най-голямото сдружение на неправителствени организации в областта на медиите в България)
2004 г. (до днес) – художествен директор на галерия „СИБАНК”
2004-2006 г. – главен редактор на списание „Егоист”
2005 г. (до днес) – медиен експерт на институт „Отворено общество”
2006 г. (до днес) – главен редактор на списание „Пет звезди”
2008 г. (до днес) – управител на фондация „Медийна демокрация”

Преподавателска дейност

СУ „Свети Климент Охридски”
Театралната академия – София
Художествената академия – София
НБУ
Музикална и художествена академия – Пловдив
ПУ „Паисий Хилендарски”

Лекционни курсове

Теория на културата
Теория на масовата култура
Медийна публичност
Пресжурналистика
Пресфотография
Анализ на текст
Естетика
Изкуството на ХХ век
Краят на телевизията

Научна дейност

Над 100 национални и международни конференции и семинари

Публикации

Съставителство на (и автор в) сборниците „Първата вълна”, „Медии и митове”, „Медии и преход”, „Вестникът”, „Лидерът”, „Език на медийната регулация”, „bTB – новата визия”
Над 100 научни студии и статии по проблемите на електронните и печатните медии, културологията, философията и естетиката
Над 1000 статии в областта на критиката на медиите, литературната критика и изкуствознанието и публицистиката
1992-1995 г. – колумнист (телевизия) на вестник „Стандарт”
2003 г. (до днес) – колумнист (медии) на вестник „24 часа”
2009 г. (до днес) колумнист на вестник „Хасковска Марица”

Граждански организации

Член на СБЖ
Член-основател на граждански форум „Свободно слово”
Член основател на Българско фотографско сдружение
Член-основател на Център за независима журналистика
Член-основател на фондация „Национален съвет за журналистическа етика”
Инициатор на гражданската акция „Чисти гласове” (допринесла за отварянето на архивите на ДС в България)
Член-основател на фондация „Медийна демокрация”

Награди

2002 г. – носител на първата Годишна награда на Българската медийна коалиция за цялостен принос към утвърждаването независимите медии и ценностите на гражданското общество

Публикации на сайта:

Публикации за Георги Лозанов на сайта: