Public Republic Art Studio

Елена Давчева

Elena Davcheva

Елена Давчева е родена на 09.12.1977 г. в София. Завършва теология в Богословския университет на Софийския университет и защитава магистърска степен по „Педагогика на девиантното поведение” в СУ. Докторант е по руска литература в тематично направление ”Сравнително литературознание” в ИЛ – БАН с тема на дисертационния труд ”Руската литература за деца от XIX век. Проблеми на рецепцията в България”. Проучвателските й интереси са съсредоточени в областта на литературата за деца и юноши – както руската (предимно от XIX в.), така и българската (Николай Райнов, Валери Петров и др.). Реализирането на предвидените във връзка с дисертационния труд конкретни задачи (напр., анкети с ученици, преподаватели, водещи специалисти в областта на руската литература и на детската литература) би хвърлило допълнителна светлина върху някои моменти от литературната история на руския XIX в. и върху рецепцията й у нас. Проблеми на рецепцията в България” в Института по литература към БАН. Специализира в работата с криминално проявени деца и младежи, както и с деца и младежи с дезадаптивно поведение.

Публикации:

  • Петте приказки на Валери Петров-пет вълшебни бисерчета, английски език
  • Ролята на маргиналните герои за формиране на позитивното светоотношение в “Приказки от цял свят” на Николай Райнов, английски език
  • Руските текстове в някои български учебници, издадени в периода 1878 – 1914 г., публикация в международно грузинско издание, английски език

Конференции:

  • Майски литературни четения – Образът на детето в разказа „Ванката” на Чехов
  • Връстници на всички времена – „Петте приказки на Валери Петров, или как дъщеря ми се научи да мечтае”
  • Ролята на маргиналните герои за формиране на позитивното светоотношение в „Приказки от цял свят” на Николай Райнов – международна конференция

Проект:

  • Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера

Публикации в Public Republic: