Public Republic Art Studio

Томислав Дяков

prof dfn Tomislav Dyakov

Проф. дфн Томислав Дяков е роден през 1959 г. в София. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, специалност Българска филология, през 1984 г.

Защитава дисертация на тема „Фолклорна основа на българската поезия за деца след Освобождението 1878 г.“ през 1990 г., а през 2004 г. придобива степен доктор на филологическите науки с тема „Мит, обред и литература (митични елементи в художествената проза за деца и юноши)“. Професор е от 2008 г.

Автор е на книгите „Народният календар – празници и вярвания на българите“ (1993, 2003, 2013), „Митология, фолклор, литература“ (1995), „Българският характер“ (2001), „Общи бележки за българската фолклорна култура“ (2002), „Митология, фолклор, литература, втора част“ (2003), „Митология, фолклор, литература, трета част“ (2004), „Мит, обред, литература. Мотиви на инициацията в художествената проза за деца и юноши“ (2004), „Митология, фолклор, литература, четвърта част“ (2006), „Форми на масовата култура“ (2006), „Диахронни връзки в културата“ (2009), „Есета по културна и социална антропология на българите“ (2010).

Преподавател по дисциплините: Литература за деца и юноши, Фолклористика, Културна и социална антропология, Текст и интерпретация в масмедиите и изкуството във ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.

Интересите му са в областите на взаимодействията митология–фолклор–литература.

Зам.-декан на ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“ по научноизследователската дейност (2003–2007, 2007-2011).

Публикации в Public Republic:

Интервю с проф. дфн Томислав Дяков: