Public Republic Art Studio

Росица Чернокожева

Rossitsa Chernokozheva

Росица Чернокожева е родена на 08.12.1952 г. в гр. Попово. Израства в Ловеч и Севлиево.

Завършва Българска филология с втора специалност Философия в СУ „Св. Климент Охридски” /1974/.

Има специализация по библиотекознание и библиография. Работи 13 години в Регионална библиотека Габрово и Дом на хумора и сатирата. Литературовед е в Института за литература при БАН.

Автор е на книгите “Павел не е сам на света” (2002), “Драги ми, Смехурко…”. Антология на хумор за деца. Т. 1. (2002).

Съставител заедно с В. Чернокожев на “Антология на българския смях” (1995), “Българска литературна критика. Т. 1.” (2000), Змей Горянин. “Епиграми” (2000), „Димитър Подвързачов. Избрани произведения” (2008).

Ежегодно участва в Международните кръгли маси, посветени на литературата за деца в рамките на Националния фестивал на детската литература в Сливен.

Научните й интереси са в областта на приложна психоанализа, в частност – литература за деца и психоанализа. Сега следва магистратура “Артистични психо-социални практики” към НБУ и Червената къща.

Публикации на сайта:

Публикации за нея на сайта: