Don't say that to an Indian again

When you come across a feel-good thing.

For an especially amazing showing.

Shows the Silver Award... and that's it.

Thank you stranger. Shows the award.
 1. T thích cái chốn thôn quê bát nháo có bò đỏ, vịt cộng và người Việt chung sống

 2. Thiệp tự viết, người yêu t mới tặng, má cưng xỉu!

 3. Not bragging but I actually have got one this December. Well, she ain't the prettiest person around but she is the cutest, and I actually felt happy being around her.

 4. "She ain't the prettiest person around"

 5. she said it first btw. "I ain't that pretty, why would you like me?"

 6. Can someone please reproduce these things? Its like riding a retro bike

 7. còn tụi ROC với PRC tụi nó làm sao v?

 8. Nếu bác muốn nghe hơi rock rock một tí thì nên nghe qua Raditori :v mấy anh này nhạc hay thật sự

 9. Can't wait till those dems move to communist countries such as NK and leave us alone.

 10. Hình như có cái quán Huỳnh Trâm ở Thủ Đức

 11. Deer my fellow Indians, is it OK if I try to with my hands at my local Indian restaurants?.

 12. á đù, nghe kiểu phê vl. Lời nhạc giàu hiện hình tượng, giọng ca tuyệt vời.

 13. chân thành cảm ơn bro đã cho tôi một công cụ để bảo vệ chính tôi khỏi những chiêu trò của tụi chánh trị gia

 14. It's true, have never taken an inch, they took miles

 15. thoát khỏi cái shithole này tới cái shithole khác đỡ hôi hơn

 16. Either the Ukrainian men are strong or Corrupted Russian helmets are weak

 17. A rule in dictators playbook: eliminate trust among people so individuals have no other option than to trust the government. This seems to be that law.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Reporter