1. Στην Ελλάδα έχουμε Ορθόδοξο Χριστιανισμό, ο οποίος είναι και η πρώτη έκδοση του Χριστιανισμού χωρίς καμία αλλαγή στην ερμηνεία της Βίβλου από όταν έγινε επίσημη θρησκεία στην Ρωμαϊκή και Αρμένικη αυτοκρατορία. Κατά συνέπεια, όλες οι άλλες εκδόσεις θεωρούνται αιρέσεις. Πχ Καθολικοί, Διαμαρτυρόμενοι, Ευαγγελιστές, Ιεχωβάδες κτλ.

  2. Οι πεντηκοστιανοι θεωρουνατι αν ναι, γιατι;

  3. Λιγότερο απαιτητικός Σαλονικιός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Reporter