Public Republic Art Studio
PR Art Studio

Професионална литературна консултация

 
проф. дфн Милена Кирова
Главен консултант: проф. дфн Милена Кирова

Целта на този проект е да осигури достъп до професионална консултация за всеки, който би искал да получи компетентно мнение върху някакъв литературен или публицистичен текст, създаден от него.

Могат да бъдат изпращани както кратки (статия, разказ, дори само едно стихотворение), така и по-дълги (повест, пиеса, роман, цикъл разкази) творби; както вече публикувани, така и все още недостигнали до публичност, намиращи се в някаква степен на незавършеност, работи.

Целта на консултацията ще бъде да дефинира мястото и приноса на конкретния текст в контекста на съвременната българска литература, да посочи неговите постижения и неуспехи, силни и слаби страни, да препоръча посоки за оптимизирането му в поетическо и смислово отношение.

Специализираните консултации за ученици и студенти имат за цел да оценят вече изработени съчинения, да посочат допуснатите грешки и постигнатите успехи, но също така да дадат компетентни насоки за написване на интерпретативни литературни съчинения съобразно изискванията на българското средно и висше образование.

 
За повече информация: [email protected]

Linia

доц. Владимир Трендафилов
Консултант: доц. Владимир Трендафилов

Критиката не е работа за всеки. Аз съм от тези, които я вършат. Мога да преценя какво представлява вашата книга и нямам нищо против да я харесам, ако заслужава това. Но ако искате похвала на всяка цена, нямате работа при мен. Идете другаде. Аз мога само да ви помогна да разберете какво сте постигнали и какво ви липсва. За останалото търсете рекламни агенции.

 
За повече информация: [email protected]

Linia

Живка Симова
Консултант: Живка Симова

Писаното слово често обединява мъдростта, знанието, въображението, както и нуждата от споделяне, желанието някой да те чуе, да свериш часовника си …

Да, вярно е, че и в една стихосбирка, и в един роман, и в един журналистически текст, и в едно ученическо есе творческата независимост е изключително важна.

Да, вярно е, че може да има сблъсък на позиции и разбирания, но понякога е толкова нужно друг да се взре в проблемните места от текста ти, да открие раните или белите шевове в някой аналитичен срез някъде там – между реалиите и утопиите на езика …

Пък и кой знае, може би се задава една нова литературна година, в която (ако перифразираме думите от евангелието на Матея) и работниците да са много, и жетвата да е качествена.

 
За повече информация: [email protected]

Linia

д-р Юлия Йорданова
Консултант: д-р Юлия Йорданова

Професионалната литературна консултация е такава поради факта, че се извършва от професионални литератори и че цели развиване на литературните компетенции у всеки друг професионалист или любител на литературата.

Консултантската услуга по литература не е предназначена само за тези, които се „учат” на литература. Професионалната литературна консултация е и за онези, които вече „правят” литература, защото им предоставя естествен повод за написване на нови литературни текстове.

Литературната консултация отваря пространство за междуличностно споделяне на творчески замисли, авторски колебания, редакторски и преводачески питания, но тя преди всичко е посветена на възможността за развиване на критическото мислене по определени литературни проблеми въз основа на конкретни литературни текстове.

 
За повече информация: [email protected]

Linia

доц. Магдалена Костова-Панайотова
Консултант: доц. Магдалена Костова-Панайотова

 • Консултации по литература за ученици и студенти (автор съм на две книги върху българската литературна класика, съавтор на три помагала за ученици за 8, 9, 10 клас и за матура).
 • Консултация върху руска литература, българска литература, балкански литератури за аспиранти (освен руската литература, съм завършила българска филология, преподавам курс по балкански литератури в СУ “Образът на Другия в литературата на Балканите”).
 • Мнение, препоръки за литературен или публицистичен текст Консултация към журналистически текстове (аз съм завършила като втора специалност журналистика, 5 години правех три страници за вестник “Неделник”, а сега водя “Вестникарски жанрове” като специализиран курс в Университета. Друг специализиран курс, който водя е “Издателски практики”. Главен редактор съм на списание “Езиков свят”).

 
За повече информация: [email protected]

Linia

Вяра Жекова
Консултант: Вяра Жекова

Първият вариант на Вашият сценарий е готов. Диалози, сцени и герои са довели първоначалната идея до един имагинерен филм. Но дали всичко е гладко?

 • Как да реорганизираме мисловния процес наново?
 • Как да задържим и опишем правилно идеята, която ще доведе до готовия филм?
 • Как да завоюваме читателя и след това да приковем вниманието на зрителя?
 • Как да премахваме логически грешки и несвързаности?
 • Как да определим най-добрият жанр за нашата идея?
 • Как да разработим фигурите в дълбочина, така че от изписаните на хартия диалози да се родят истински личности?
 • Как да създадем напрежение и да пробудим емоциите на публиката?
 • Как да съживим диалога?

Това са едни от най-важните аспекти за създаването на качествени и интересни драматугични текстове.

В много случаи авторът не е в състояние сам да анализира или коригира собственото си произведение. Причината за тази неспособност е много проста: всеки автор до болка познава историята и фигурите си. Той до такава степен е “въвлечен” в действието, че не може да забележи евентуални пропуски или нелогични преходи, защото на него случката му е известна. Така може да се изгуби плавната последователност на цялостната картина. В литературата — напр. при издателските къщи — корекцията се поверява на редактор или коректор. Като външно лице той лесно би могъл да забележи местата, където действието “излиза от контрол”.

Във филмовото и театрално изкуство задачата на редактор или коректор се изпълнява от така наречения Script Doctor, който от една страна е външно лице, а от друга е запознат с принципите на изграждане на фигури и действия, както и с драматургичните закономерности на отделните жанрове.

Една драматургична консултация по вече готовият сценарий ще ви помогне чрез анализ да откриете собствените си грешки както и да разберете дали посланието, което изпращате с вашата история, бива получено в правилната посока.

Консултацията може да се изразява в прочитане на сценария и написването на рецензия. Може допълнително да Ви посъветва как да преподредите действието наново, за да постигнете по-висок емоционален ефект. Един Script Doctor по принцип може да ви придружи по целия път на преработка на сценария – от експозицията през диалога до отделните микроскопични детайли, които понякога не са нищо повече от една запетайка, но и тя има значение.

Основното изискване е авторът да знае къде му е нужна помощ и какво се стреми да постигне с написаното. Ако това е известно, можем да започнем…

 
За повече информация: [email protected]

Linia

Петър Чухов
Консултант: Петър Чухов

Истинският потенциал на един текст, на един ръкопис и на една книга се разкрива, когато те започнат да се интерпретират.

При текстовете и ръкописите в работен вариант това може да доведе до редактиране и/или препоръчване за публикуване или издаване. При издадена вече книга или публикуван вече текст по този начин се заостря вниманието върху тях.

Всъщност реалният живот на един текст или книга започва с тяхното интерпретиране. От количеството интерпретации, от тяхното качество (често пъти не по-малко важно от качеството на самите текстове) и от авторитета на интерпретиращите и на местата, където се публикуват тези интерпретации, зависят до голяма степен успехът и бъдещето на книгата/текста.

Макар и да звучи парадоксално, не винаги е важно кой пише текста, нито кой го чете, важно е кой (и как!) го рецензира.

 
За повече информация: [email protected]

Linia

Керана Ангелова
Консултант: Керана Ангелова

КОНСУЛТАЦИЯТА като съвет, разяснение, допитване, събеседване в новия проект на Public Republic най-вече ще означава даване на професионално мнение — преди всичко на онези, които се занимават с писане.

Автори, които са имали възможност да бъдат консултирани от екипа на списанието, знаят, че разясненията са изчерпателни и бързодостъпни. На артистична територия като нашия електронен сайт събеседването има възможността да се осъществява непосредствено, спокойно, внимателно, тонът на всяка консултация е толерантен, макар да заявява в прав текст мнението на консултиращия, което по същество е смисълът на това общуване.

 
За повече информация: [email protected]

Linia