Public Republic Art Studio

Амелия Личева

Амелия Личева

Амелия Личева е доцент по теория на литературата в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.

Автор е на теоретичните книги „Истории на гласа”, „Теория на литературата” (в съавторство), „Гласове и идентичности в българската поезия”, „Политики на днешното”, както и на стихосбирките „Око, втренчено в ухо”, „Втората Вавилонска библиотека”, „Азбуки” и „Моите Европи”.

Редактор е в „Литературен вестник” и списание „Литературата”.

Публикации на сайта: