Public Republic Art Studio

Аглика Дамаскова

Aglika Damaskova

Аглика Дамаскова е родена на 30.08.1968 г. в гр. София.

Възпитаник е на столичното 7-мо СОУ “Св. Седмочисленици”. Завършва СУ “Св. Климент Охридски” – начална педагогика със специализация по изобразително изкуство. Придобила е редица професионални квалификации и специализации, сред които начална педагогика, управление на образованието.

Преподавателската си работа започва през 1991г. в 95-то СОУ в София, където работи като начален учител. Важен етап от професионалното й развитие е работата й като учител по английски език в AVO-BELL.

През 2001г. започва работа като начален учител в International School Uwekind, където от 2005г. е и помощник-директор по учебната част.

От 2009г. училището има статут на кандидат-училище за MYP програмата на IBO и оттогава Аглика Дамаскова е MYP координатор.

В момента преподава в начален курс, отговаря зa цялостния учебен процес и въвеждането на MYP програмата, с което International School Uwekind ще е първото училище в България, предлагащо тази програма на IBO.

В работата си с децата залага на съвременни, интерактивни методи и техники на преподаване и на използването на технологиите в обучението. Следвайки мисията на училището, в което работи, и възгледите си за съвременното обучение, Аглика Дамаскова се стреми да вдъхновява и окуражава своите ученици като самостоятелно мислещи, балансирани личности, учещи се през целия си живот, за да се превърнат един ден в отговорни граждани на света.

Публикации в Public Republic:

Публикации за нея: